Kurs GEN2HB

Engelska för internationellt företagande: kommunikation och kultur

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2021

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • diskutera muntligt på engelska, både på ett formellt och ett informellt sätt
 • söka efter, och reflektera källkritiskt över, relevant fakta och presentera den i en kort och koncis form
 • analysera olika kommunikationssituationer och därefter använda sig av lämpliga språkvarianter
 • använda presentationsteknik vid formella och informella presentationer
 • reflektera över och tillämpa interkulturell kompetens för att kunna bemöta andra och genomföra affärer i främmande kulturer
 • kommunicera klart och koncist i form av ändamålsenliga affärstexter på engelska och använda en ändamålsenlig affärsspråksvokabulär.
Startar och slutar:
v3, 2021 - v12, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet+ Engelska B.
  Eller: Engelska 6. Dispens beviljas från kravet på Moderna språk - aktuellt språk steg 3
  (Områdesbehörighet 2/A2)
 • Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.
Anmälningskod:
HDA-V379Z
Huvudområde: