Kurs GEG2QM

Installation av solcellsanläggningar

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Energiteknik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Studenterna ska efter avslutad kurs kunna:

  • Utföra en solcellsinstallation i enlighet med gällande svenskt regelverk.
  • Redogöra för de olika systemkomponenternas funktion och arbetsprincip i en solcellsanläggning.
  • Dimensionera en solcellsanläggningar med hjälp av ett simuleringsprogram.
  • Förklara de typiska fel som kan uppstå vid solcellsinstallation och hur man undviker dem.
  • Tillämpa projekteringsunderlag vid montage av en solcellsanläggning.
  • Dokumentation av solcellsanläggningar samt redogöra för driftsättning och felsökning av dessa.