Kursplan

Installation av solcellsanläggningar

Kurskod
GEG2QM
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Energiteknik (MÖY)
Ämnesgrupp
Energiteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Energiteknik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2021-05-20.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-05-20.

Lärandemål

Studenterna ska efter avslutad kurs kunna:

  • Utföra en solcellsinstallation i enlighet med gällande svenskt regelverk.
  • Redogöra för de olika systemkomponenternas funktion och arbetsprincip i en solcellsanläggning.
  • Dimensionera en solcellsanläggningar med hjälp av ett simuleringsprogram.
  • Förklara de typiska fel som kan uppstå vid solcellsinstallation och hur man undviker dem.
  • Tillämpa projekteringsunderlag vid montage av en solcellsanläggning.
  • Dokumentation av solcellsanläggningar samt redogöra för driftsättning och felsökning av dessa.

Innehåll

Kursen behandlar dimensionering, montage, installation och driftsättning av solcellssystem samt drift och underhåll med dessa system. Kursen innehåller en praktisk del där man installerar en mindre solcellsanläggning på ett tegeltak eller platt tak. Anläggningen skall upprättas enligt erhållet projekteringsunderlag. Felsökning och driftsättning görs på samma system. Vidare behandlas de vanligaste misstagen som görs under installationer och hur man gör säkra installationer.

Examinationsformer

Muntlig tentamen, 4hp
Duggor, 1,5hp
Praktiskt prov, 2hp

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och obligatoriskt installationsprojekt.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För muntlig tentamen används betygsskala U - VG.
Seminarier, Onlinefrågeformulär och obligatoriskt installationsprojekt U-G.

Den muntliga tentamen styr slutbetyget på kursen.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet