Kurs GDT2KB

Nätverkssäkerhet och systemadministration

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Datateknik, Mikrodataanalys

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • Beskriva hur teknik som virtualisering, mjukvarupaketering via containerbaserad teknik, programvarudefinierade nätverk (moln) och automatisering påverkar utvecklandet av modern nätverksteknologi
  • Bedöma och konfigurera dynamiska routingprotokoll i både punkt-till-punkt- och multiaccess-nätverk
  • Designa, implementera och administrera datorsystem samt automatisera vanligt förekommande adminuppgifter inom en företagsorganisation
  • Analysera och implementera metoder för att skapa, optimera, övervaka, felsöka och testa skalbara nätverksarkitekturer med avseende på både WAN- och LAN teknologier, inkluderat metoder för säker fjärråtkomst
  • Analysera, bedöma och implementera metoder för att mildra/förhindra cybersäkerhetshot mot infrastruktur, nätverksenheter, datorsystem samt operativsystem
  • Analysera och utvärdera lämpliga implementationer för säker data- och informationshantering såväl under transport som i vila
  • Analysera, bedöma och utföra icke-funktionella tester
  • Utföra riskanalys inom en organisations/företags infrastruktur
  • Producera och presentera välstrukturerad och välskriven dokumentation