Kurs GBY2V7

Husbyggnadsprojekt III - Byggkonstruktionsprojekt

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande för ett konkret husbyggnadsprojekt kunna:

  • välja byggtekniska lösningar för en husbyggnad
  • utföra lastberäkningar
  • dimensionera konstruktionselement av trä, stål och betong
  • konstruera knutpunkter och förband
  • dimensionera geokonstruktioner
  • utföra konstruktionsberäkningar med datorprogram
  • redovisa utförda beräkningar och CAD-ritningar i en rapport.