Kurs GBQ2WG

Audiovisuell information och etik

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Bildproduktion

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande kritiska perspektiv
  • redogöra för och diskutera reklambranschens självreglerande funktioner som syftar till att upprätthålla god marknadsföringsetik
  • redogöra för hur medier och demokrati förhåller sig till varandra utifrån information och nyhetsvärdering
  • genomföra en filmanalys utifrån etiska och andra kritiska perspektiv
  • gestalta etiska och ideologiska ställningstaganden med hjälp av audiovisuell kommunikation
  • diskutera etiska val i sin egen och andras filmer
  • samarbeta i samband med audiovisuell produktion baserad på etiska och ideologiska principer.