Kurs GBQ2WG

Audiovisuell information och etik

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande genusvetenskapliga perspektiv
  • redogöra för och diskutera reklambranschens självreglerande funktioner som syftar till att upprätthålla god marknadsföringsetik
  • redogöra för hur medier och demokrati förhåller sig till varandra utifrån information och nyhetsvärdering
  • genomföra en filmanalys utifrån etiska perspektiv där den multimodala analysen tillämpas
  • genomföra en kort audiovisuell desinformation som exemplifierar kommunikationsmetoder
  • diskutera etiska val i sin egen och de andra kursdeltagarnas filmer
  • visa samarbetsförmåga med medverkande parter.
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 12, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 75 hp inom huvudområdet Bildproduktion
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3G95
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Canvas

I lärplattformen Canvas hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet