Kurs GBQ2U4

Informationsfilmsproduktion

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2023

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • självständigt initiera, planera och genomföra en samproduktion gällande informationsfilm/instruktionsfilm
  • motivera specifika designval utifrån relevant datainsamling inklusive typ av visningsfönster
  • motivera specifika designval utifrån informationsdesignsteori och/eller inlärningsteori
  • skriva en projektbeskrivning inklusive avtalsmall
  • utföra en projektpresentation inklusive visualiseringar
  • skriftligt redovisa samproduktionen och diskutera det egna arbetet utifrån frågor som rör datainsamling, kreativitet, innovation, informations-/instruktionsansats, etik, distributionssätt, upphovsrätt och hållbarhetsaspekter
  • kritiskt granska och konstruktivt diskutera egna och andras produktioner
  • uppvisa samarbetsförmåga med samproduktionens olika parter inklusive lärare och studenter.
Startar och slutar:
vecka 45, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 60 hp inom Bildproduktion inklusive kursen Människan och den rörliga bilden, 7,5 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3ER4
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig