Kurs GBQ29D

Flerkameraproduktion, fördjupning

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Bildproduktion

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • planera och, i grupp, genomföra flerkameraproduktioner med inriktning mot sport, teater eller musik
  • redogöra för funktionen hos den tekniska utrustning som används vid flerkameraproduktion
  • hantera den tekniska utrustning som krävs vid en flerkameraproduktion i studiomiljö och vid externa produktioner
  • analysera och göra medvetna estetiska val vid flerkameraproduktion
  • analysera och förklara hur flerkameraproduktion är organiserad och relatera till organisationsteori
  • samarbeta enligt rådande arbetslivsetik inom tv-produktion.