Kursplan

Flerkameraproduktion, fördjupning

Kurskod
GBQ29D
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Bildproduktion (BPO)
Ämnesgrupp
Medieproduktion
Utbildningsområde
Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Bildproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2019-05-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-05-03.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • planera och, i grupp, genomföra flerkameraproduktioner med inriktning mot sport, teater eller musik
  • redogöra för funktionen hos den tekniska utrustning som används vid flerkameraproduktion
  • hantera den tekniska utrustning som krävs vid en flerkameraproduktion i studiomiljö och vid externa produktioner
  • analysera och göra medvetna estetiska val vid flerkameraproduktion
  • analysera och förklara hur flerkameraproduktion är organiserad och relatera till organisationsteori
  • samarbeta enligt rådande arbetslivsetik inom tv-produktion.

Innehåll

Fokus på kursen ligger på förståelse för de val man står inför vid en flerkameraproduktion och hur yrkesrollerna relaterar till varandra. Kursen innehåller ett flertal mindre projekt där studenterna ansvarar för att planera och genomföra olika typer av flerkameraproduktion, som teater, musik eller sport. Studenterna arbetar i projektgrupper där de tilldelas olika yrkesroller. Utifrån projektets specifika förutsättningar planerar den student som har producentansvar hur det ska produceras och den student som är tekniskt ansvarig planerar och leder arbetet tekniskt. Vid uppföljning av projekten diskuteras produktionen både som produkt och som arbetsprocess.
Under kursen gör studenterna en mindre fältstudie av organisationen vid en flerkameraproduktion som redovisas individuellt.

Examinationsformer

Kursen examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska övningsproduktioner, föreläsningar, seminarier, laborationer och genom skriftliga arbeten.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar, seminarier, övningsproduktioner och genomförandet av en undersökning av en produktions organisation och yrkesroller.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 7,5 hp inklusive modulerna 2 och 5.

Betygsrapportering:
Modul 1: Planering och projektplan (gruppuppgift) – 3 hp
Modul 2: Egen insats kring flerkameraproduktion (individuell uppgift) – 5 hp
Modul 3: Flerkameraproduktionsteori (individuell uppgift) – 2 hp
Modul 4: Lessons learned (gruppuppgift) – 4 hp
Modul 5: Skriftlig reflektion (individuell uppgift) – 1 hp

Förkunskapskrav

  • 60 hp inom Bildproduktion inklusive kursen TV-nyheter och flerkameraproduktion, 15 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Ersätter BQ2038.