Kurs GBQ29D

Flerkameraproduktion, fördjupning

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 51, 2019

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • planera och, i grupp, genomföra flerkameraproduktioner med inriktning mot sport, teater eller musik
  • redogöra för funktionen hos den tekniska utrustning som används vid flerkameraproduktion
  • hantera den tekniska utrustning som krävs vid en flerkameraproduktion i studiomiljö och vid externa produktioner
  • analysera och göra medvetna estetiska val vid flerkameraproduktion
  • analysera och förklara hur flerkameraproduktion är organiserad och relatera till organisationsteori
  • samarbeta enligt rådande arbetslivsetik inom tv-produktion.
Startar och slutar:
v51, 2019 - v8, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 60 hp inom Bildproduktion inklusive kursen TV-nyheter och flerkameraproduktion, 15 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-H34SC
Huvudområde: