Kurs GBQ272

Projektplanering och användarperspektiv

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Bildproduktion

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för samt tillämpa projektstyrning inom filmproduktion
  • redogöra för vad etnografiska metoder kan tillföra en kundcentrerad filmdesignprocess
  • visa förståelse för case-metodik genom att skapa en behovsanpassad audiovisuell prototyp
  • redogöra för basala kreativitetsmodeller
  • skriva en projektbeskrivning
  • utföra en projektpresentation inklusive visualiseringar i form av en reklamfilmspitch eller informationsfilmspitch.