Kurs GBQ272

Projektplanering och användarperspektiv

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för samt tillämpa projektstyrning inom filmproduktion
  • redogöra för vad etnografiska metoder kan tillföra en kundcentrerad filmdesignprocess
  • visa förståelse för case-metodik genom att skapa en behovsanpassad audiovisuell prototyp
  • redogöra för basala kreativitetsmodeller
  • skriva en projektbeskrivning
  • utföra en projektpresentation inklusive visualiseringar i form av en reklamfilmspitch eller informationsfilmspitch.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v45, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 52,5 högskolepoäng inom ämnet Bildproduktion, eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-H35FL
Huvudområde: