Kurs GBP2RP

Bild och berättande i förskolan

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 34, 2022

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • beskriva hur estetiska lärprocesser och olika gestaltningsformer kan stimulera och utveckla barns berättande
  • diskutera hur berättande för och av barn kan stimulera till barns utveckling och lärande
  • använda analoga och digitala verktyg för att gestalta berättande
  • skapa förutsättningar för att utveckla barns berättande genom bildskapande och andra gestaltningsformer.

Extra information:

Detta är en kurs i projektet Fler vägar till läraryrket. En mindre del av undervisningen kopplat till kursens praktiska moment kan komma att ske på campus i Falun. För frågor om kursen kontakta: Åsa Mattsson, amt@du.se, 023-77 83 43.

Startar och slutar:
vecka 34, 2022 - vecka 50, 2022
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H3CYJ
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
6 fysiska
8 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig