Kurs GBP2RP

Bild och berättande i förskolan

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • beskriva hur estetiska lärprocesser och olika gestaltningsformer kan stimulera och utveckla barns berättande
  • diskutera hur berättande för och av barn kan stimulera till barns utveckling och lärande
  • använda analoga och digitala verktyg för att gestalta berättande
  • skapa förutsättningar för att utveckla barns berättande genom bildskapande och andra gestaltningsformer.