Kurs GBP2RP

Bild och berättande i förskolan

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2023

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • beskriva hur estetiska lärprocesser och olika gestaltningsformer kan stimulera och utveckla barns berättande
  • diskutera hur berättande för och av barn kan stimulera till barns utveckling och lärande
  • använda analoga och digitala verktyg för att gestalta berättande
  • skapa förutsättningar för att utveckla barns berättande genom bildskapande och andra gestaltningsformer.
Startar och slutar:
vecka 3, 2023 - vecka 22, 2023
Studietakt:
25%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-V3EKY
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig