Kurs GAB2XT

Kompetensförsörjning - bemanning och rekrytering

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Personal och arbetsliv

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • beskriva och diskutera ett strukturellt arbetsmarknadsperspektiv
  • beskriva, diskutera och kritiskt reflektera kring personalplanering utifrån mångfaldsaspekter och demografi
  • redogöra för och diskutera kompetensförsörjning, bemanning och rekryteringsprocesser
  • analysera arbetslivsanknutna erfarenheter utifrån arbetsvetenskapens teorier
  • tillämpa vetenskapliga texters krav på språklig framställning, formalia och struktur
  • redogöra för grundläggande lagar och regler som gäller vid anställning och rekrytering.