Kurs FR3018

Franska: Franska språkets lingvistiska struktur

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Franska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande på franska kunna:

  • redogöra för centrala begrepp och termer för att beskriva franskans språkliga struktur och kunna tillämpa dessa i samband med analyser
  • redogöra för de viktigaste språkliga strukturerna där franskan systematiskt skiljer sig från ett annat språk – helst svenska eller ett annat germanskt språk – och kunna redovisa en diskussion av ett urval av dessa i ett skriftligt arbete utifrån en egenvald, begränsad korpus.