Kurs FR1097

Franska: Skriftlig språkfärdighet II

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Franska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • identifiera och förklara olika grammatiska problem inom det franska språket
  • tillämpa sina kunskaper i fransk grammatik i egen skriftlig produktion på franska
  • förstå och sammanfatta en längre text på franska
  • på franska reflektera över franska akademiska texter
  • på franska författa en kortare akademisk text enligt vedertagna akademiska konventioner.

Studenter som läser kursen med kontrastiv inriktning ska även kunna:

  • redogöra för grammatiska skillnader mellan franska och svenska, och tillämpa sina kunskaper i översättning av prosa
  • översätta texter med olika karaktär från svenska till franska med språklig säkerhet och stilistisk förmåga.