Forskarkurs FPA0005

Forskning och pedagogisk praktik– teoretiska perspektiv

7,5  högskolepoäng
Forskarnivå

Start vecka 35, 2023

Efter avslutad kurs ska den forskarstuderande kunna:

  • diskutera och värdera teoriers innebörder och funktioner i utbildningsvetenskaplig kunskaps-produktion på ett reflekterat och självständigt sätt
  • visa fördjupad förståelse för betydelsen av teoretisk förankring i relation till val av forskningsfrågor och metod såväl som till tolkning av empiriskt material i utbildnings-vetenskapliga studier
  • kritiskt granska, pröva och värdera teoretiska perspektiv i relation till eget pågående forskningsprojekt
  • identifiera, problematisera och värdera olika typer av kunskapsbidrag inom ramen för pedagogiskt arbete beroende av teori, metod, forskningsfrågor samt, i relation till detta, diskutera forskningens möjligheter, begränsningar och samhälleliga betydelse.
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 44, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet till forskarutbildning i pedagogiskt arbete eller motsvarande
Anmälningskod:
HTPA3GB5
Kan vi hjälpa dig?

Är du intresserad av att läsa någon av Högskolan Dalarnas forskarutbildningskurser, kontakta Märet Brunnstedt, Samordnare forskarutbildning.

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet