Kurs EU1027

Entreprenörskap - villkor och särart

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundäggande begrepp, modeller samt definitioner av entreprenörskap (1)
  • redogöra för de olika momenten i den entreprenöriella processen (2)

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • diskutera vad som särskiljer entreprenöriellt företagande från traditionellt (förvaltande) företagande (3)
  • diskutera entreprenörskapets roll i samhällsutvecklingen (4)


Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • systematiskt reflektera kring de grundläggande entreprenörskapsteorierna och begreppens betydelse för företags verksamhet (5)