Kurs EN3069

Engelska: Diskursanalys

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 45, 2022

Efter avklarad kurs ska studenten kunna:

  • visa fördjupad kunskap om centrala begrepp inom diskursanalys och en mycket god förståelse av de centrala koncept och principer inom diskursteori sett från ett lingvistiskt perspektiv
  • redogöra för och visa en förståelse av olika definitioner av vad som utgör diskurs
  • visa förtrogenhet med aktuella forskningsfrågor och teorier inom diskursanalys
  • självständigt tillämpa diskursteori på olika typer av texter och kritiskt utvärdera dessa som vetenskapliga metoder för textanalys.
Startar och slutar:
vecka 45, 2022 - vecka 2, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
  • 90 hp i engelska på grundnivå varav 30 hp engelska på grundnivå 2
Anmälningskod:
HDA-H3CXL
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
8 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Annelie Ädel