Kurs EN1136

Engelska för högskolestudier: Uttal av engelska som ett världsspråk

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • visa förmåga att läsa symbolerna i det internationella fonetiska alfabetet som används för att visa de engelska talljuden
  • skilja mellan de olika engelska vokal- och konsonantljuden och uttala dem så att förståelse kan uppnås i en internationell kontext
  • förstå och tillämpa gällande betoningsmönster i enskilda engelska ord och i meningar
  • producera löpande tal som är lättbegripligt av personer som talar flytande engelska och som har en språklig bakgrund som skiljer sig från den egna
  • visa på medvetenhet om variationer i engelska både som ett modersmål och som ett världsspråk
  • redogöra för processen genom vilken språkvariationer uppstår
  • identifiera de egna problemområdena vad gäller uttal på engelska samt visa en förmåga att förbättra sitt eget uttal.