Kurs EN1136

Engelska för högskolestudier: Uttal av engelska som ett världsspråk

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2023

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • visa förmåga att läsa symbolerna i det internationella fonetiska alfabetet som används för att visa de engelska talljuden
  • skilja mellan de olika engelska vokal- och konsonantljuden och uttala dem så att förståelse kan uppnås i en internationell kontext
  • förstå och tillämpa gällande betoningsmönster i enskilda engelska ord och i meningar
  • producera löpande tal som är lättbegripligt av personer som talar flytande engelska och som har en språklig bakgrund som skiljer sig från den egna
  • visa på medvetenhet om variationer i engelska både som ett modersmål och som ett världsspråk
  • redogöra för processen genom vilken språkvariationer uppstår
  • identifiera de egna problemområdena vad gäller uttal på engelska samt visa en förmåga att förbättra sitt eget uttal.
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
25%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
K: Ges endast som del av ett kurspaket.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet samt Engelska 5 (IELTS 5.5). Undantag beviljas från kravet på Svenska 3 och Engelska 6 för grundläggande behörighet
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-H3EKC
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Konstantin Andreev