Kurs EN1088

Engelsk språkdidaktik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Engelska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

  •  visa grundläggande kunskaper i teorier om språklärande
  • reflektera över sitt eget språklärande
  • tillämpa grundläggande presentationstekniker
  • förbereda, leda och utvärdera en diskussion kring valda delar av kurslitteraturen
  • både muntligt och skriftligt diskutera och reflektera över kursinnehållet
  • visa skriftliga språkkunskaper genom att tillämpa grundläggande engelska grammatik- och skrivregler.