Kurs EN1088

Engelsk språkdidaktik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2019

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 •  visa grundläggande kunskaper i teorier om språklärande
 • reflektera över sitt eget språklärande
 • tillämpa grundläggande presentationstekniker
 • förbereda, leda och utvärdera en diskussion kring valda delar av kurslitteraturen
 • både muntligt och skriftligt diskutera och reflektera över kursinnehållet
 • visa skriftliga språkkunskaper genom att tillämpa grundläggande engelska grammatik- och skrivregler.
Startar och slutar:
v36, 2019 - v3, 2020
Studietakt:
25%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet (med undantag för kravet på svenska)
  Du behöver också: Engelska B.
  Eller: Engelska 6
  (Områdesbehörighet 2/A2)
Anmälningskod:
HDA-H2ZZK
Huvudområde:

Start vecka 4, 2020

The course includes the study of theories of language learning and teaching. These theories are discussed during the seminars. The course also deals with the development of awareness about what it means to learn a foreign language. The course also covers how the ability to use language can be developed as well as how favourable conditions for learning can be created.
Startar och slutar:
v4, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
25%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet (med undantag för kravet på svenska)
  Du behöver också: Engelska B.
  Eller: Engelska 6
  (Områdesbehörighet 2/A2)
Anmälningskod:
HDA-V344C
Huvudområde: