Kurs EN1086

Engelsk språkstruktur

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2019

Kursen består av tre moment:
Moment 1. Grammatik (5 hp)
Momentet behandlar grundläggande delar av den engelska grammatiken med tillämpningsövningar som tar sin utgångspunkt i autentiska texter med olika typer av grammatiska problem.
Moment 2a. Översättning (1,5 hp)
Momentet innehåller översättningsövningar mellan svenska och engelska och ett kontrastivt studium av svenskt och engelskt språkbruk.
Moment 2b. Stilistik (1,5 hp)
Studenter som inte har svenska som modersmål väljer i stället för översättning ett moment som innehåller övningar i engelsk stilistik och idiomatiska uttryck för att ytterligare stärka den språkliga färdigheten.
Moment 3. Fonetik (1 hp)
I detta moment studeras grundläggande principer för engelskt uttal samt de viktigaste uttalsskillnaderna mellan engelska och svenska. Engelskt uttal övas genom praktisk tillämpning av fonetisk skrift.

Further information regarding the timetable and the course in general will be available on the course Fronter page EN1086 (VT17, Normal) in December 2016.

Startar och slutar:
v4, 2019 - v23, 2019
Studietakt:
25%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
  • Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på aktuellt språk, steg 3.
  • Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.
Anmälningskod:
HDA-V2YLV
Huvudområde:

Start vecka 36, 2019

Kursen består av tre moment:
Moment 1. Grammatik (5 hp)
Momentet behandlar grundläggande delar av den engelska grammatiken med tillämpningsövningar som tar sin utgångspunkt i autentiska texter med olika typer av grammatiska problem.
Moment 2a. Översättning (1,5 hp)
Momentet innehåller översättningsövningar mellan svenska och engelska och ett kontrastivt studium av svenskt och engelskt språkbruk.
Moment 2b. Stilistik (1,5 hp)
Studenter som inte har svenska som modersmål väljer i stället för översättning ett moment som innehåller övningar i engelsk stilistik och idiomatiska uttryck för att ytterligare stärka den språkliga färdigheten.
Moment 3. Fonetik (1 hp)
I detta moment studeras grundläggande principer för engelskt uttal samt de viktigaste uttalsskillnaderna mellan engelska och svenska. Engelskt uttal övas genom praktisk tillämpning av fonetisk skrift.

Further information regarding the timetable and the course in general will be available on the course Fronter page EN1086 (HT17, Normal) in June-August 2017.

Startar och slutar:
v36, 2019 - v3, 2020
Studietakt:
25%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
  • Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på aktuellt språk, steg 3.
  • Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.
Anmälningskod:
HDA-H2ZYW
Huvudområde: