Kurs EG4005

Energilagring

5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 13, 2024

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • beskriva, analysera och jämföra olika lagringstekniker för elektricitet samt för värme och kyla
  • beskriva en metod för att beräkna lagringskapacitet för vald lagringsteknik samt göra en underbyggd uppskattning
  • utforma ett helt system med energilagring inklusive lämpliga energikällor och laster samt översiktligt beskriva en lämplig driftstrategi för systemet
  • redovisa projekt samt opponera på annat projekt, både muntligt och skriftligt
Startar och slutar:
vecka 13, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
  • 30 hp inom masterprogrammet i Solenergiteknik
Urval :
Akademiska poäng (30-285 hp)
Anmälningskod:
HDA-V3GTK
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Johan Heier