Kurs EG4005

Energilagring

5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Solenergiteknik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • beskriva, analysera och jämföra olika lagringstekniker för elektricitet samt för värme och kyla
  • beskriva en metod för att beräkna lagringskapacitet för vald lagringsteknik samt göra en underbyggd uppskattning
  • utforma ett helt system med energilagring inklusive lämpliga energikällor och laster samt översiktligt beskriva en lämplig driftstrategi för systemet
  • redovisa projekt samt opponera på annat projekt, både muntligt och skriftligt