Kurs EG4003

Vetenskaplig kommunikation och informationshantering

5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Solenergiteknik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Det övergripande syftet med kursen är att studenterna ska förbättra sin förmåga att kommunicera vetenskapligt inom solenergiteknik på en professionell nivå som utnyttjar både skriven och talad engelska.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Strukturera och skriva en vetenskaplig text
  • Kritiskt granska vetenskapliga texter
  • Planera och presentera en muntlig presentation med vetenskapligt innehåll
  • Planera och genomföra olika typer av informationssökning
  • Identifiera och utnyttja bibliografiska referenssystem