Kurs EG4003

Vetenskaplig kommunikation och informationshantering

5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 14, 2020

Det övergripande syftet med kursen är att studenterna ska förbättra sin förmåga att kommunicera vetenskapligt inom solenergiteknik på en professionell nivå som utnyttjar både skriven och talad engelska.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Strukturera och skriva en vetenskaplig text
  • Kritiskt granska vetenskapliga texter
  • Planera och presentera en muntlig presentation med vetenskapligt innehåll
  • Planera och genomföra olika typer av informationssökning
  • Identifiera och utnyttja bibliografiska referenssystem
Startar och slutar:
v14, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Högskoleingenjörs- eller civilingenjörsexamen med inriktning mot elektroteknik, maskinteknik, energiteknik, teknisk fysik, eller kandidatexamen inom motsvarande huvudområden, eller motsvarande utländsk examen. Kurser om minst 30 hp inom magisterprogrammet i Solenergiteknik ska vara avklarade.
Anmälningskod:
HDA-V34EX
Huvudområde: