Kurs EG4003

Vetenskaplig kommunikation och informationshantering

5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 13, 2023

Det övergripande syftet med kursen är att studenterna ska förbättra sin förmåga att kommunicera vetenskapligt inom solenergiteknik på en professionell nivå som utnyttjar både skriven och talad engelska.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Strukturera och skriva en vetenskaplig text
  • Kritiskt granska vetenskapliga texter
  • Planera och presentera en muntlig presentation med vetenskapligt innehåll
  • Planera och genomföra olika typer av informationssökning
  • Identifiera och utnyttja bibliografiska referenssystem
Startar och slutar:
vecka 13, 2023 - vecka 22, 2023
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
  • Högskoleingenjörs- eller civilingenjörsexamen med inriktning mot elektroteknik, maskinteknik, energiteknik, teknisk fysik, eller kandidatexamen inom motsvarande huvudområden. Kurser om minst 30 hp inom magisterprogrammet i Solenergiteknik ska vara avklarade.
Urval :
Akademiska poäng (30-285 hp)
Anmälningskod:
HDA-V3GAV
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig