Kurs BY2002

ByggCAD - fortsättning

5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Studenten ska efter genomgången kurs kunna modellera och presentera avancerade 3D-husmodeller. Vidare ska studenten efter genomgången kurs kunna:
 • Modellera samt redigera en markmodell utifrån digitala kartfiler
 • Modellera och redigera avancerade byggnadsformer
 • Använda avancerade redigeringsverktyg
 • Arbeta med grundläggande ljus- och materialhantering
 • Presentera renderade bilder och animeringar
 • Skapa listor och uppställningsritningar
 • Omsätta modellfiler till fackmannamässigt utförda ritningar
Startar och slutar:
v36, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
 • Bygg-CAD 5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-H36AH
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig

Start vecka 3, 2021

Studenten ska efter genomgången kurs kunna modellera och presentera avancerade 3D-husmodeller. Vidare ska studenten efter genomgången kurs kunna:
 • Modellera samt redigera en markmodell utifrån digitala kartfiler
 • Modellera och redigera avancerade byggnadsformer
 • Använda avancerade redigeringsverktyg
 • Arbeta med grundläggande ljus- och materialhantering
 • Presentera renderade bilder och animeringar
 • Skapa listor och uppställningsritningar
 • Omsätta modellfiler till fackmannamässigt utförda ritningar
Startar och slutar:
v3, 2021 - v22, 2021
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
 • Bygg-CAD 5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-V37XZ
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig