Kursplan

ByggCAD - fortsättning

Kurskod
BY2002
Poäng
5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Akademi
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Byggteknik (BYA)
Ämnesgrupp
Byggteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Byggteknik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för information och teknik 2009-02-19.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2009-03-01.

Mål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna modellera och presentera avancerade 3D-husmodeller. Vidare ska studenten efter genomgången kurs kunna:
  • Modellera samt redigera en markmodell utifrån digitala kartfiler
  • Modellera och redigera avancerade byggnadsformer
  • Använda avancerade redigeringsverktyg
  • Arbeta med grundläggande ljus- och materialhantering
  • Presentera renderade bilder och animeringar
  • Skapa listor och uppställningsritningar
  • Omsätta modellfiler till fackmannamässigt utförda ritningar

Innehåll

Avancerad modellering och redigering av större komplicerade byggnader med hjälp av 3D-CAD. Vidare innehåller kursen ritningsframställning, ljus- och materialhantering, animering samt renderingsprinciper.

Examinationsformer

Inlämningsuppgift 3 hp, godkänd/underkänd
Deltentamen 2 hp, godkänd/underkänd

Arbetsformer

Undervisning sker genom inspelade föreläsningar och inlämningsuppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav

  • Bygg-CAD 5 hp, grundnivå