Kurs BY1063

Projektmetodik

5 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska tillägna sig kunskaper för att kunna organisera och genomföra projektbaserade moment i samarbete med andra, samt utveckla förmågan att presentera sina resultat skriftligt och muntligt på akademisk nivå.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • hantera system för informationssökning
  • redogöra för hur en effektiv och lärande projektorganisation formas
  • planera och genomföra mindre projekt
  • tillämpa kommunikationsteknik, utföra rapportskrivning och presentera muntligt
  • visa förståelse för olika roller i ett team/grupp, och reflektera över sin egen roll i det egna och det gemensamma lärandet