Kurs BQ2058

Manus för TV och film 4. TV-format och klassiskt berättande

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 14, 2021

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för och definiera skillnader mellan olika seriella berättarformat inom tv
  • förstå och aktivt tillämpa de arbetsprocesser som används av professionella seriemanusredaktioner i tv-branschen samt värdera processernas möjligheter att stödja och befrämja det kreativa utvecklingsarbetet
  • analysera seriemanus narrativa struktur och tillämpa dramaturgiska lösningar på strukturella problem
  • återge de grundläggande dragen i berättandets historia och förstå hur myter och sägner används i moderna dramatiska verk.
Startar och slutar:
v14, 2021 - v22, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 90 hp inom Bildproduktion inklusive kursen Fakta, fiktion och flerkameraproduktion, 15 hp på grundnivå, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V3782
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig