Kurs BQ2058

Manus för TV och film 4. TV-format och klassiskt berättande

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Bildproduktion

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för och definiera skillnader mellan olika seriella berättarformat inom tv
  • förstå och aktivt tillämpa de arbetsprocesser som används av professionella seriemanusredaktioner i tv-branschen samt värdera processernas möjligheter att stödja och befrämja det kreativa utvecklingsarbetet
  • analysera seriemanus narrativa struktur och tillämpa dramaturgiska lösningar på strukturella problem
  • återge de grundläggande dragen i berättandets historia och förstå hur myter och sägner används i moderna dramatiska verk.