Kurs BQ2056

Kvalificerad filmdesign i transmedia

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Bildproduktion

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • planera, organisera och genomföra en kortfilmproduktion som är en del av en transmediastrategi
  • visa fördjupad förståelse för filmmediets betydelse i ett transmediasammanhang
  • optimera filmdesign för distribution via sociala medier
  • tillämpa kunskaper om kamerastabiliseringsutrustning för professionell filmproduktion
  • tillämpa kunskaper i avancerad grönskärmsinspelning
  • tillämpa kunskaper om avancerad compositing
  • visa färdigheter i att hantera avancerad inspelningsutrustning för bild.