Kurs BQ2056

Kvalificerad filmdesign i transmedia

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 40, 2021

En filmproduktion innehållande grönskärmsinspelning, compositingtekniker och stabiliseringsteknologi utgör kärnan i kursen där studenten är aktiv i varje produktionsfas. Studenten arbetar i grupp med andra studenter med att anpassa ett filmkoncept som är en del av en transmediastrategi. Studenten skriver om och analyserar filmens betydelse och funktion i ett transmediasammanhang. Utöver detta genomför studenten en egen kortare filmlaboration.
Startar och slutar:
v40, 2021 - v44, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 120 hp inom Bildproduktion, inklusive kurserna Video på nätet 1: Audiovisuell retorisk kommunikation, 15 hp och Video på nätet 2: Audiovisuell operativ kommunikation, 15 hp, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H39MS
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88