Kurs ARK26T

Kabbala och judisk mystik från antiken till modern tid

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 35, 2023

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • redogöra för olika former av judisk magi och mystik från senantiken till moderniteten med fokus på medeltid och den tidigmoderna perioden
  • redogöra för de viktigaste kabbalistiska verken samt kabbalans relation till tidigare rabbinska källor
  • reflektera över kabbalans roll i judisk religiös praktik och teologi
  • analysera och diskutera påverkansfaktorer som judisk kabbala haft på kristen kabbala, esoterik och senare New Age och alternativ religiositet
  • sätta chassidism och senare judisk karismatik i dess olika historiska kontexter
  • tillämpa och diskutera termen ”mystik”, samt reflektera över och värdera dess applicerbarhet på judiska religiösa fenomen
  • jämföra och dra slutsater om de akademiska perspektiv som bytt av varandra i studiet av kabbala och judisk mystik under 1900-talet.
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 44, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
  • 90 hp på grundnivå inom humaniora och/eller samhällsvetenskap
Urval :
Akademiska poäng (30-285 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3F25
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
3 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88