Kurs AR1023

Arabiska IV

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

· förklara detaljerad kunskap om den arabiska grammatiken och formläran samt använda dessa i tal och skrift
· göra grammatiska analyser på arabiska
· kommunicera på modern standardarabiska (MSA) runt varierade ämnen
· diskutera nyhetsartiklar och litterära texter på MSA
· översätta olika texttyper såsom artiklar, dikter och sakprosa till och från arabiska
· diskutera innehållet i sånger och filmer på MSA
· framföra korta presentationer på MSA
· redogöra för grunderna i en litterär analys
· i stora drag redogöra för den arabiska poesins utveckling.
Alla seminarier är online (inga fysiska träffar) med programmet Adobe Connect. För att kunna delta krävs bredband, mikrofon, hörlurar och en webbkamera. Kursen består av obligatoriska seminarier på bestämda tider.

Startar och slutar:
v4, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Engelska
Behörighetskrav:
 • Arabiska III 15 högskolepoäng grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V33R5
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
20 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Start vecka 36, 2020

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • förklara detaljerad kunskap om den arabiska grammatiken och formläran samt använda dessa i tal och skrift
 • göra grammatiska analyser på arabiska
 • kommunicera på modern standardarabiska (MSA) runt varierade ämnen
 • diskutera nyhetsartiklar och litterära texter på MSA
 • översätta olika texttyper såsom artiklar, dikter och sakprosa till och från arabiska
 • diskutera innehållet i sånger och filmer på MSA
 • framföra korta presentationer på MSA
 • redogöra för grunderna i en litterär analys
 • i stora drag redogöra för den arabiska poesins utveckling.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Engelska
Behörighetskrav:
 • Arabiska III 15 högskolepoäng grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H35Y7
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
20 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.