Kurs APG24C

Verksamhetsförlagd utbildning 3 - KPU

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 35, 2021

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa sådana ämnesteoretiska kunskaper och ämnesdidaktiska kunskaper som krävs för att bedriva undervisning anpassad efter såväl elevgruppens som den enskilde individens utveckling och verksamhetens mål
 • självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen och den övriga pedagogiska verksamheten
 • leda pedagogisk verksamhet och kritiskt reflektera över sitt ledarskap
 • visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten
 • observera, analysera, bedöma och dokumentera elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål
 • visa förmåga att främja professionella relationer med elever samt att informera och samarbeta med elever i deras kunskapsutveckling
 • organisera undervisning som främjar förankring av skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna, olika jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv samt grundläggande demokratiska värderingar
 • visa förmåga att insiktsfullt och nyanserat, såväl i tal som i skrift, argumentera för val av innehåll och arbetsformer i den egna undervisningen
 • visa förmåga att med utgångspunkt i forskning och erfarenhetsbaserad kunskap kritiskt värdera och reflektera över sitt läraruppdrag samt formulera tydliga slutsatser för den egna professionsutvecklingen.
Startar och slutar:
v35, 2021 - v44, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Skolans samhällsuppdrag - KPU 7,5 hp, Didaktik och ledarskap - KPU 7,5 hp, Utveckling och lärande - KPU 7,5 hp, Verksamhetsförlagd utbildning 1 - KPU 7,5 hp, Verksamhetsförlagd utbildning 2 - KPU 15 hp och Bedömning och betygssättning – KPU 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H39LQ
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig

Start vecka 3, 2022

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa sådana ämnesteoretiska kunskaper och ämnesdidaktiska kunskaper som krävs för att bedriva undervisning anpassad efter såväl elevgruppens som den enskilde individens utveckling och verksamhetens mål
 • självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen och den övriga pedagogiska verksamheten
 • leda pedagogisk verksamhet och kritiskt reflektera över sitt ledarskap
 • visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten
 • observera, analysera, bedöma och dokumentera elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål
 • visa förmåga att främja professionella relationer med elever samt att informera och samarbeta med elever i deras kunskapsutveckling
 • organisera undervisning som främjar förankring av skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna, olika jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv samt grundläggande demokratiska värderingar
 • visa förmåga att insiktsfullt och nyanserat, såväl i tal som i skrift, argumentera för val av innehåll och arbetsformer i den egna undervisningen
 • visa förmåga att med utgångspunkt i forskning och erfarenhetsbaserad kunskap kritiskt värdera och reflektera över sitt läraruppdrag samt formulera tydliga slutsatser för den egna professionsutvecklingen.
Startar och slutar:
v3, 2022 - v22, 2022
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Skolans samhällsuppdrag - KPU 7,5 hp, Didaktik och ledarskap - KPU 7,5 hp, Utveckling och lärande - KPU 7,5 hp, Verksamhetsförlagd utbildning 1 - KPU 7,5 hp, Verksamhetsförlagd utbildning 2 - KPU 15 hp och Bedömning och betygssättning – KPU 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V3BA7
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig