Kurs APG248

Utvärdering och verksamhetsutveckling i förskola och förskoleklass, (inklusive 7,5 hp VFU)

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 35, 2021

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för och analysera olika perspektiv och metoder för att hantera utvärdering och utvecklingsarbete inom förskola och förskoleklass
  • visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den övriga pedagogiska verksamheten i syfte att stimulera varje barns lärande och utveckling i förhållande till lokala förutsättningar och övergripande mål för verksamheten
  • visa förmåga att relatera innehållsmässiga och metodologiska val i kvalitetsarbetet till hållbar utveckling, didaktiska perspektiv och barns olika behov i förhållande till mål för verksamheten i förskola och förskoleklass
  • visa förmåga att på ett konstruktivt och kritiskt sätt använda verktyg och strukturerade underlag för att utvärdera och utveckla förskolans och förskoleklassens verksamhet.
Startar och slutar:
v35, 2021 - v44, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Didaktik och ledarskap i förskola och förskoleklass (varav 7,5 hp VFU) 15 hp, Utveckling och lärande i förskola och förskoleklass (varav 7,5 hp VFU) 15 hp samt Sociala relationer, konflikter och makt i förskola och förskoleklass (varav 7,5 hp VFU) 15 hp, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H39JP
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig

Start vecka 3, 2022

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för och analysera olika perspektiv och metoder för att hantera utvärdering och utvecklingsarbete inom förskola och förskoleklass
  • visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den övriga pedagogiska verksamheten i syfte att stimulera varje barns lärande och utveckling i förhållande till lokala förutsättningar och övergripande mål för verksamheten
  • visa förmåga att relatera innehållsmässiga och metodologiska val i kvalitetsarbetet till hållbar utveckling, didaktiska perspektiv och barns olika behov i förhållande till mål för verksamheten i förskola och förskoleklass
  • visa förmåga att på ett konstruktivt och kritiskt sätt använda verktyg och strukturerade underlag för att utvärdera och utveckla förskolans och förskoleklassens verksamhet.
Startar och slutar:
v3, 2022 - v12, 2022
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Didaktik och ledarskap i förskola och förskoleklass (varav 7,5 hp VFU) 15 hp, Utveckling och lärande i förskola och förskoleklass (varav 7,5 hp VFU) 15 hp samt Sociala relationer, konflikter och makt i förskola och förskoleklass (varav 7,5 hp VFU) 15 hp, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V3ACK
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig