Kurs APE26A

Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning 2

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 36, 2021

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna:
  • skapa en ny kurs eller revidera en befintlig kurs på vetenskaplig/konstnärlig grund gällande lärandemål, innehåll, former för undervisning och examination samt utvärdering
  • analysera kursupplägget utifrån pedagogiska och didaktiska perspektiv, lärandeteorier och forskning
  • analysera kursupplägget relaterat till kunskapssyn och ämneskultur
  • göra informerade val gällande lärmiljö utifrån den aktuella kurskontexten
  • tillämpa nationella och lokala regelverk relevanta för uppdrag som kursansvarig och examinator
  • diskutera samhällets mål med den högre utbildningen i relation till det egna ämnesområdet och det akademiska läraruppdraget
  • diskutera olika möjligheter och former för studenters medverkan i utbildningen
  • analysera principerna för den högre utbildningens värdegrund i förhållande till den egna undervisningen.
Startar och slutar:
v36, 2021 - v51, 2021
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning 1 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H39Y4
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
6 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig