Kurs APE26A

Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning 2

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 37, 2022

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna:
 • skapa en ny kurs eller revidera en befintlig kurs på vetenskaplig/konstnärlig grund gällande lärandemål, innehåll, former för undervisning och examination samt utvärdering
 • analysera kursupplägget utifrån pedagogiska och didaktiska perspektiv, lärandeteorier och forskning
 • analysera kursupplägget relaterat till kunskapssyn och ämneskultur
 • göra informerade val gällande lärmiljö utifrån den aktuella kurskontexten
 • tillämpa nationella och lokala regelverk relevanta för uppdrag som kursansvarig och examinator
 • diskutera samhällets mål med den högre utbildningen i relation till det egna ämnesområdet och det akademiska läraruppdraget
 • diskutera olika möjligheter och former för studenters medverkan i utbildningen
 • analysera principerna för den högre utbildningens värdegrund i förhållande till den egna undervisningen.
Startar och slutar:
vecka 37, 2022 - vecka 51, 2022
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
 • Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning 1
Anmälningskod:
HDA-H3CEL
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
7 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Lena Dafgård

Start vecka 4, 2023

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna:
 • skapa en ny kurs eller revidera en befintlig kurs på vetenskaplig/konstnärlig grund gällande lärandemål, innehåll, former för undervisning och examination samt utvärdering
 • analysera kursupplägget utifrån pedagogiska och didaktiska perspektiv, lärandeteorier och forskning
 • analysera kursupplägget relaterat till kunskapssyn och ämneskultur
 • göra informerade val gällande lärmiljö utifrån den aktuella kurskontexten
 • tillämpa nationella och lokala regelverk relevanta för uppdrag som kursansvarig och examinator
 • diskutera samhällets mål med den högre utbildningen i relation till det egna ämnesområdet och det akademiska läraruppdraget
 • diskutera olika möjligheter och former för studenters medverkan i utbildningen
 • analysera principerna för den högre utbildningens värdegrund i förhållande till den egna undervisningen.
Startar och slutar:
vecka 4, 2023 - vecka 22, 2023
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
 • Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning 1
Anmälningskod:
HDA-V3ED6
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
9 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Anmäl dig
Anmälan senast: 17 oktober
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Lena Dafgård