Kurs AMT25G

Avancerad FEM

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 46, 2020

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • förklara begreppen modell, verifiering och validering och deras tillämpning i finita element sammanhang
  • redogöra för vilka fysikaliska fenomen som gör att en olinjär modell behövs för mekaniska analyser
  • tillämpa olika tekniker för finita elementanalys av icke-linjära mekaniska problem
  • beskriva de steg som tillkommer i en finita elementanalys av icke-linjära problem jämfört med linjära problem
  • använda finita elementmetoden på ett effektivt sätt för att modellera och simulera processer med plastisk deformation
  • formulera grundläggande antaganden och ekvationer för den vanligt förekommande von Mises modell för plasticitet
  • beskriva de olika stegen i algoritmen för von Mises plasticitet
Startar och slutar:
v46, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Examen om minst 180 hp i materialteknik eller maskinteknik, eller motsvarande examen.
  • inklusive
  • Kunskaper motsvarande grundkurs i Finita Element Metoden omfattande minst 7.5 hp.
Anmälningskod:
HDA-H36J6
Huvudområde: