Kurs AMT25F

Hållfasthetslära fortsättningskurs

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 45, 2021

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • beräkna deformationer och spänningar i plana stång- och balkstrukturer med matrisformulerad förskjutningsmetod
  • redogöra för hur materiell deformation leder till upplagring av potentiell energi i strukturer
  • lösa stång- och balkproblem med satsen om potentiella energins minimum och med Castiglianos satser
  • visa förståelse för innebörden av virtuella arbetets princip för deformerbara kroppar samt dess betydelse för approximativa lösningsmetoder, specifikt finita element metoden (FEM)
  • visa förståelse för innebörden av isotrop von Mises plasticitet samt utföra enklare beräkningar baserade på effektivspänning
Startar och slutar:
v45, 2021 - v2, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Examen om minst 180 hp i materialteknik eller maskinteknik, eller motsvarande examen
  • inklusive
  • Hållfasthetslära, 7,5 hp, grundnivå eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H3B4B
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig