Kurs AHI26P

Afrikanska studier: Islam och islamiska samhällen i Afrika

7 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Afrikanska studier

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • muntligt och skriftligt redogöra för islams historia i Afrika
  • diskutera och problematisera olika islamiska riktningars förhållanden till varandra och i förhållande till omgivande samhällen i Afrika
  • diskutera och tillämpa relevant teoribildning om islams roller i historia och samhälle i Afrika
  • självständigt och kritiskt tolka och analysera processer, mekanismer och strategier som är verksamma i olika former av islam i Afrika.