Utbildningsprogram SPEAG

Personal- och arbetslivsprogram

Personalen är organisationens viktigaste resurs. Den ska du ta hand om.
Gillar du att arbeta med människor, vill medverka till att utveckla både medarbetare och organisationer är Personal- och arbetslivsprogrammet (PAL-programmet) rätt för dig!
180 högskolepoäng Grundnivå

Personalens kompetens och engagemang är idag helt avgörande för en organisations framgång. Det innebär att du kommer att få arbeta med olika intressanta organisations- och personalutvecklande arbetsuppgifter.

Programmet ger dig de breda kunskaper om människan i arbetslivet som krävs för att kunna arbeta med olika personal- och organisationsrelaterade frågor. Du kommer tillägna dig färdigheter och förhållningssätt som möjliggör ett självständigt operativt och strategiskt arbete inom personalområdet och möjlighet att arbeta med frågor som just du är intresserad av.  

Våra Personal- och arbetslivsstudenter (PAL-are) är mycket attraktiva på arbetsmarknaden. HR-specialist, HR-konsult, rekryterare, HR-chef eller personalstrateg – det är en bred arbetsmarknad som väntar dig efter utbildningen och det finns många tjänstetitlar. Du kan jobba med rekrytering, arbetsmiljö och chefsstöd, men också med kompetensutveckling, marknadsföring, arbetsrätts- och ledarskapsfrågor. Du kan även arbeta som handläggare, utredare och ledarskaps- eller organisationskonsult. Många av våra studenter blir chefer, till exempel enhetschefer.

Fördelar för dig som väljer Personal- och arbetslivsprogrammet (PAL):

  • Kompetenser från många olika ämnesområden såsom psykologi, pedagogik, sociologi, arbetsvetenskap, företagsekonomi och rättsvetenskap används för att du ska få rätt kunskaper.
  • Kurser som är yrkesinriktade och utvecklade direkt för uppgifter inom personalområdet.
  • Regelbundna kontakter med yrkesverksamma genom bland annat arbetslivsanknutna projektarbeten i kurserna, praktik och gästföreläsare.

Porträttbild Karin FredrikssonHej! jag heter Karin, kommer från Ludvika och studerar sista terminen på Personal & arbetslivsprogrammet.

Intresset för frågorna väcktes vid en HRM-kurs (Human Resource Management) i mitt tidigare yrke och efter några föräldraledigheter valde jag att börja studera. Jag ångrar mig inte!

Jag trivs jättebra med studierna, utbildningen och högskolan. Det passar mig perfekt då jag kan kombinera studierna med familjelivet på ett harmoniskt sätt.

Jag bor i Dalarna så det var ett enkelt val när utbildningen fanns inom regionen och allt jag behöver finns inom ett stenkast bort.

Jag ägnar mycket tid åt familjen och barnen tar så klart det mesta av min tid. I övrigt tränar jag så ofta jag kan för att må bra. Jag får till och med några timmar över i veckan till att jobba också. Jag arbetar som studentmedarbetare på Trafikverkets centrala HR-funktion i Borlänge. En fantastisk möjlighet att utveckla sina teoretiska kunskaper i praktiken.

I framtiden vill jag påverka, utbilda och utveckla organisationer, med ledning och personal för ett hållbart arbetsliv. 

Allt du gör påverkar något eller någon. Klyschan ”ingen kan göra allt, men alla kan göra något” har ändå en viss betydelse. Om alla tänkte så och försökte förstå så skulle vi leva i en bättre värld.

Gör det du gillar, tycker är roligt och har intresse för. Förhoppningsvis ska du hålla på med det i många år, då underlättar det om du tycker ämnet är intressant. Jag vill även tillägga att ALLA kan studera! Det är så roligt och utvecklande.

Utbildningens innehåll

Under första årets studier introduceras ämnesområdet. Du förvärvar grundläggande kunskaper om personal- och arbetslivsarbetets villkor och uppgifter och har som utgångspunkt rollen som kompetent PA-resurs. Här finns till exempel kurser inom rekrytering, arbetsrätt, organisationsteori, företagsekonomi och arbetsmiljö.

Vid andra årets studier får du ytterligare kunskaper och fördjupning i personalarbetets väsentliga arbetsområden: lärande i organisationer, organisationsförändringar, och företagsekonomi. Du ska också orientera dig i olika perspektiv och tillämpningar samt tillägna dig ett vetenskapligt förhållningssätt. Under hela utbildningen sker tillämpningar genom företags- och organisationsanknutna uppgifter. Det finns även möjlighet att för dig att under sista delen av året välja praktikkursen om 15 högskolepoäng.

Tredje årets studier syftar till att du ska fördjupa dina kunskaper och bredda din förståelse för personalarbetet och dess villkor på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå. Du ska också utveckla en fördjupad förståelse för vetenskaplig metod. Dina kunskaper ska vara tillräckliga för att du självständigt ska kunna genomföra undersökningar samt kunna söka, kritiskt granska, analysera och förmedla information på vetenskaplig grund. Examensarbetet ska utgå från en empirisk ansats med grund inom ramen för kunskapsområdet.

Kontakt med arbetslivet/praktik

Genom hela utbildningen sker regelbundna kontakter med yrkesverksamma inom personalområdet i form av exempelvis arbetslivsanknutna projektarbeten i kurser, gästföreläsare samt en valbar praktikkurs. Som student inbjuds du till HR-frukostmöten och du kan även delta i programmets mentorprogram. Kontakter med arbetslivet ger dig värdefulla erfarenheter och tillfällen att knyta kontakter inför framtiden.

Studera utomlands

Högskolan Dalarna har utbytesavtal med universitet runt om i världen och som student på programmet Personal- och arbetsliv kan du om du vill studera utomlands under en del av din utbildning. Du kan även söka utlandspraktik under praktikkursen våren år två och på så sätt prova på hur det känns att bo och arbeta med personalfrågor i ett annat land.

Vad blir du efter utbildningen?

Personalvetare arbetar såväl inom det privata näringslivet som i offentlig sektor, samt inom större eller mindre organisationer. Du kan vara anställd eller arbeta som egenföretagare/konsult. I nästan alla medelstora och stora organisationer finns personalvetare, ofta med anställning på någon personalavdelning.

Dina arbetsuppgifter kan spänna från exempelvis rekrytering, arbetsmiljö, förhandlingar och chefsstöd till utrednings- och utvärderingsarbete, organisations-, ledarskaps- och kompetensutveckling, arbetsrättsfrågor, konflikthantering, coachning och rehabilitering. Utbildningen ger även god kunskap för framtida arbete som chef, handläggare, utredare eller konsultverksamhet. Arbetsmarknaden idag ger dig som personalvetare många möjligheter till ett intressant och utvecklande arbete!

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Både inom privat- och offentlig sektor får personalfunktionen en allt viktigare roll, vilket innebär ett behov av personer med utbildning inom strategiska personalfrågor. Enligt Akademikerförbundet SSR förutspås på fem års sikt en arbetsmarknad i balans för personalvetare, vilket innebär att det kommer finnas ungefär lika många utbildade som det finns arbeten.

Rekryteringsbehovet kommer troligen öka, bland annat på grund av att många erfarna inom personalområdet väntas gå i pension, men tillgången på utbildade personalvetare väntas vara god. Samtidigt skiljer det sig mellan olika delar av Sverige. Generellt förväntas arbetsmarknaden för såväl erfarna som utexaminerade kännetecknas av balans.

Examen

Filosofie kandidatexamen inom Personal- och arbetsliv.

Läs vidare till Magister efter examen!

På Högskolan Dalarna finns ett magisterår som ges inom ämnet företagsekonomi, där du med din examen från Personal- och arbetslivsprogrammet är behörig att läsa den inriktning som handlar om strategisk HRM. Magisteråret ges på engelska: Master Program in Business Studies with an International Focus .


Senast granskad: