Utbildningsprogram TMMPA

Masterprogram i Materialteknik och Produktutveckling

Program som ger masterexamen i materialteknik.
120 högskolepoäng Avancerad nivå