Utbildningsprogram TMMPA

Masterprogram i Materialteknik och Produktutveckling

Programmet ger dig en detaljerad förståelse för sambandet mellan produktutveckling - produktion - mikrostruktur - egenskaper - prestanda - ekonomi för olika produkter.
120 högskolepoäng Avancerad nivå

Programmets struktur är utformat för att fördjupa dina kunskaper inom materialteknik, i produktutvecklingsprocessen, särskilt inom ytteknik och avancerad materialkarakterisering. Produktutvecklingsdelen i programmet fokuserar på att ge kunskap om modularitet och dess fördelar inom design, produktion, kostnad och kvalitet samt förståelse för de problem som kan uppstå vid utvecklingen av ett modulärt produktsortiment.

Efter utbildningen ska du ha utvecklat färdigheter och kompetenser för att vara en innovativ och teknisk problemlösare med kunskap inom materialteknik, produktkonstruktion och -utveckling.

För mer information om programmet, se Master Programme in Materials Engineering and Product Development (webbsida på engelska).

Senast granskad:
Tillfällen
Hösten 2021
Start v35
Studietakt
100%
Studieort
Borlänge
Anmälningskod
HDA-H387E
Studieform
Normal
Språk
Engelska
Behörighetskrav
  • Högskoleingenjörsexamen eller Civilingenjörsexamen med huvudområde inom maskinteknik, metallurgi, materialteknik, produktionsteknik eller motsvarande område, eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper.
Stängd för sen anmälan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig
Jayaraj Jayamani