Utbildningsprogram TMMPA

Masterprogram i Materialteknik och Produktutveckling

Programmet ger dig en detaljerad förståelse för sambandet mellan produktutveckling - produktion - mikrostruktur - egenskaper - prestanda - ekonomi för olika produkter.
120 högskolepoäng Avancerad nivå

Programmets struktur är utformat för att fördjupa dina kunskaper inom materialteknik, i produktutvecklingsprocessen, särskilt inom ytteknik och avancerad materialkarakterisering. Produktutvecklingsdelen i programmet fokuserar på att ge kunskap om modularitet och dess fördelar inom design, produktion, kostnad och kvalitet samt förståelse för de problem som kan uppstå vid utvecklingen av ett modulärt produktsortiment.

Efter utbildningen ska du ha utvecklat färdigheter och kompetenser för att vara en innovativ och teknisk problemlösare med kunskap inom materialteknik, produktkonstruktion och -utveckling.

För mer information om programmet, se Master Programme in Materials Engineering and Product Development (webbsida på engelska).

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. På ämnet energiteknik har vi exempelvis en lång tradition av forskning inom energisystem med fokus på solenergi samt energieffektivisering i byggnader. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet. 

Mer om forskning

Senast granskad:
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig
Jayaraj Jayamani