Utbildningsprogram TMAGA

Magisterprogram i Materialteknik

Utveckla nästa generation av tekniska metaller genom att omsätta teori i praktiken
60 högskolepoäng Avancerad nivå

Sverige har fått ett internationellt rykte för sin högkvalitativa stålproduktion och avancerad tillverkningsindustri som ett resultat av stora strategiska investeringar i utbildning och forskning. Dalarnas län har blivit en stark bas för avancerad tillverkningsindustri och ett flertal företag inom detta finns i närheten till Högskolan Dalarna.

Högskolan Dalarnas ettåriga magisterprogram i materialteknik hjälper dig i utvecklingen av dina färdigheter och kunskaper inom materialteknikområdet, vilket kommer att tjäna till att främja dina karriärmöjligheter.

För mer information om programmet, se Masters Programme (one year) in Materials Engineering (webbsida på engelska).

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. På ämnet energiteknik har vi exempelvis en lång tradition av forskning inom energisystem med fokus på solenergi samt energieffektivisering i byggnader. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet. 

Mer om forskning

Senast granskad:
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig
Jayaraj Jayamani