Utbildningsprogram TMAGA

Magisterprogram i Materialteknik

Utveckla nästa generation av tekniska metaller genom att omsätta teori i praktiken
60 högskolepoäng Avancerad nivå

Sverige har fått ett internationellt rykte för sin högkvalitativa stålproduktion och avancerad tillverkningsindustri som ett resultat av stora strategiska investeringar i utbildning och forskning. Dalarnas län har blivit en stark bas för avancerad tillverkningsindustri och ett flertal företag inom detta finns i närheten till Högskolan Dalarna.

Högskolan Dalarnas ettåriga magisterprogram i materialteknik hjälper dig i utvecklingen av dina färdigheter och kunskaper inom materialteknikområdet, vilket kommer att tjäna till att främja dina karriärmöjligheter.

För mer information om programmet, se Masters Programme (one year) in Materials Engineering (webbsida på engelska).

Senast granskad:
Tillfällen
Hösten 2021
Start v35
Studietakt
100%
Studieort
Borlänge
Anmälningskod
HDA-H387F
Studieform
Normal
Språk
Engelska
Behörighetskrav
  • Högskoleingenjörsexamen eller Civilingenjörsexamen med huvudområde inom maskinteknik, metallurgi, materialteknik, produktionsteknik eller motsvarande område, eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper.
Stängd för sen anmälan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig
Jayaraj Jayamani