Utbildningsprogram KOMEK

Kompletterande utbildning för ekonomer med utländsk examen

Vid Akademin Industri och samhälle kan du bygga på och komplettera din utländska examen med ett års studier (60 hp) inom Ekonomi med inriktning på företagsekonomi
60 högskolepoäng Grundnivå

Ekonomiutbildningen är speciellt anpassad för dig som är intresserad av hur det svenska samhället fungerar och hur utvecklingen av det svenska näringslivet med många internationella stora företag har gått till. Utöver det så ingår "brush-up" kurser i företagsekonomi samt en modul i statsvetenskap och entreprenörskap. I vissa av kurserna kommer det ingår näringslivskontakter.

Utbildningens innehåll

Utbildningen omfattar ett års studier (60 högskolepoäng) och efter att du har avslutat din kompletterande utbildning kan du ansöka om samlat kursintyg från Akademin Industri och Samhälle vid Högskolan Dalarna. Kursintyget innehåller en sammanställning över de kurser som ingått i utbildningen och utfärdas när du har avslutat utbildningens kurser med resultatet godkänt.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet.

Mer om forskning inom lärarutbildning

Senast granskad:
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88