Nätverket för erfarenhetsutbyte kring arbetsintegrerad lärarutbildning (NEAL)

Regeringen satsar 30 miljoner på arbetsintegrerad lärarutbildning för att minska lärarbristen i Sverige. Medlen ska användas för att utveckla och bedriva arbetsintegrerad lärarutbildning som möjliggör att studenterna kan arbeta vid en skola samtidigt som de studerar.

Nätverkets funktion

Högskolan Dalarna har i samband med regeringens satsning fått ett särskilt ansvar för att skapa ett nätverk för erfarenhetsutbyte kring arbetsintegrerad utbildning. Högskolan Dalarna ska också arbeta för att ta fram arbetsmetoder som möjliggör för den verksamhetsförlagda utbildningen att valideras och tillgodoräknas inom ramen för utbildningarna. Detta arbete bör förankras inom nätverket.

I mars 2020 bjöd Högskolan Dalarna in företrädare för landets lärarutbildningar till uppstartsmöte och representanter för tretton lärosäten deltog vid det första sammanträdet den 13 maj 2020. Sedan starten har representanter från ytterligare lärosäten anslutit sig och nätverket planerar att sammanträda fyra gånger per år.

Kommunikation

Två gånger per termin distribueras utskick via e-post till nätverket. Utskicken hittar du även på denna sida. Avsikten med nätverkets hemsida är att den ska komplettera nätverkets utskick, fungera som en informationsyta för nätverkets aktiviteter, samt tillgängliggöra publikationer och annat material som berör arbetsintegrerad lärarutbildning. Tillsammans med utskicket utgör alltså hemsidan ett sätt att hålla sig informerad om vad som är aktuellt rörande arbetsintegrerad lärarutbildning.

Sedan vårterminen 2020 är Madeleine Michaëlsson, utvecklingsledare vid Högskolan Dalarna, koordinator för nätverket. Den som har frågor kring hemsidan, kan kontakta henne via mail mmh@du.se.

 

Kontaktperson

Utvecklingsledare
Senast granskad: