Hjälp oss att samla Jularbo-minnen

I samarbete med forskningsprojektet Calle Jularbo och Gammeldansen som bedrivs av forskare vid Stockholms universitet och Högskolan Dalarna efterfrågar Svenskt visarkiv nu minnen av dragspelskungen Carl Jularbo.

Forskargrupp besående av Toivo Burlin, Daniel Fredriksson och Totte Mattsson
Forskartrion Toivo Burlin, Daniel Fredriksson och Totte Matsson

Upprop

Även om det är nästan sextio år sedan Jularbo gick ur tiden så lever hans namn kvar som symbol för allt från gammeldans och populärmusik till folkhemmet. Men hur minns vi egentligen hans musik, hans person och de scener som han uppträdde på?

I det här uppropet riktar vi oss till alla som har någon som helst relation till Jularbo; från dig som själv sett honom spela eller dansat till hans musik, till dig som hört andra berätta om honom, hört honom på skiva eller läst om honom i en tidning. Genom att svara på enkäten bidrar du både till pågående forskning och till Svenskt visarkivs samlingar.

Klicka här för att komma till Visarkivets sida och enkäten (extern webbplats)

Beskrivning av forskningsprojektet

Vad kan vi lära oss om musikens förändringsprocesser i det tidiga 1900-talets Sverige genom att studera Calle Jularbo och gammeldansen? Målet med forskningsprojektet är att utveckla ny kunskap om det svenska populärmusikfältets framväxt. Villkoren för musikskapande förändrades med nya instrument och inspelningsteknik, nya medier och arenor samt nya förhållningssätt till komposition och upphovsrätt.

Vi tittar in i "nyckelhålet” Calle Jularbo (1893-1966): en central musiker, kompositör och artist i populärmusikens och musikindustrins första period med inflytande under hela 1900-talet. Som framstående virtuos på dragspelet, förenade han roller som svensk ”storspelman” med romska rötter, turnerande musiker och storsäljande grammofonartist i en konstnärligt och kommersiellt framgångsrik medieanpassad musik på internationell grund – därtill verksam i radio, film och television. I en tät kontakt med samtiden formades både artistkarriären och musikskapandet. Genom sin framgång och lyskraft hade han stort inflytande på populärmusiken.

Specifikt är syftet att undersöka hur synen på musikerskap, komposition, musikalisk tradition kontra innovation, representationsformer av musik (”levande”, inspelningar, noter) gentemot medialisering av musik (det vill säga inspelningar, radio, tv, framföranden) samverkade med hur populärmusik i formen av Jularbos “Kultis”, Gammeldans, uppstod och utvecklades från det folkliga ursprunget till musikindustrins populärmusik. Med utgångspunkt i begreppen nätverk och medialisering studeras förändringsprocesser i 1900-talets musiksamhälle.

Följande huvudteman kommer belysas

  1. Jularbos musikproduktion och ”Birth of the Gammeldans” – Calle Jularbo har rekord i antal utgivna grammofonskivor. Hur producerades musiken, vilken musikindustri, nätverk och miljöer möjliggjorde dem? Hur lanserades musiken i olika medier?
  2. Jularbosvänget”: kompositioner, nätverk och upphovsrätt – hur kan Jularbos kompositioner förstås musikaliskt och upphovsrättsligt? Hur förhåller de sig till gammeldans-traditionen, hur tolkas de idag?
  3. Dragspelets förändringsprocesser som instrument: Jularbo populariserade i hög grad dragspelet. Vad hände sedan? Vi undersöker några av dragspelets omvandlingar intill nutiden.

Projektet kommer att ge nya perspektiv på en populär men outforskad del av 1900-talets svenska musikkultur: gammeldansen som genre och Calle Jularbos insatser för svensk populärmusik. Den position som svensk populärmusik idag fått i världen har en förhistoria som här kommer att bli genomlyst: Calle Jularbo som en grundläggande och formerande kraft i denna utveckling.

Senast granskad:

Kontakt

Daniel Fredriksson
Universitetslektor ljud och musikproduktion
Totte Mattsson
Professor Konstnärlig professor
Senast granskad: