Om Teknikåttan

Teknikåttan arrangeras gemensamt av flera högskolor och universitet i landet.

Tävlingen arrangeras gemensamt av tio högskolor och universitet i landet och sker i tre etapper med en avslutande riksfinal. Först medverkar anmälda klasser i en digital kvaltävling ute på skolorna under några dagar i januari-februari. Eleverna får, var och en, svara på flera frågor som presenteras genom en film på nätet. Därefter räknas en klasspoäng ut och de bästa klasserna går vidare till en regionfinal. Vinnarklasserna från landets olika regionfinaler går vidare till riksfinalen. I både region- och riksfinal medverkar alla elever i klassen och löser uppgifter tillsammans och bidrar till klassens poäng och resultat. Både ära och fina prispengar står på spel. Riksfinalen sker på Tekniska museet i Stockholm. Vid sidan av denna tävling erbjuds alla åk 8-klasser att tävla i Konstruktionsuppdraget där de bästa klasserna också belönas.

Teknikåttan arrangeras i region Dalarna/Gävleborg + Fagersta, Norberg & Älvkarleby kommun av Högskolan Dalarna i samarbete med 2047 Science Center. Ljungbergsfonden är också en regional samarbetspartner till Teknikåttan. Ljungbergsfondens investering i Teknikåttan möjliggör att skolorna kan medverka i tävlingen utan kostnader för resor, lunch och eventuellt logi. Investeringen möjliggör även att alla klasser som avancerar till regionfinalen kan premieras med priser. Även enskilda elever med alla rätt i kvaltävlingen premieras.

Arrangerande lärosäten

T8 universities.png

Senast granskad:
Senast granskad: