Temadag för att rädda alla hjärtan

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan Dalarna höll under alla hjärtans dag HLR-utbildningar under temat ”rädda alla hjärtan” som en del av arbetet med att vara en hjärtsäker zon. Tillsammans med delar av sjukvården i Falun och Borlänge spreds kunskap om plötsliga hjärtstopp.
En kvinna utför hjärt-lungräddning på en docka.
Under alla hjärtans dag fick medarbetare möjligheten att lära sig hjärt-lungräddning. Madelene Håll

Varje år drabbas cirka 6 500 personer av ett plötsligt hjärtstopp som sker utanför sjukhusmiljöer. Av dessa är det endast en av tio drabbade som överlever.    

Arbetsplatser som är väl förberedda för när ett hjärtstopp inträffar kan av Hjärt-Lungfonden tilldelas standarden ”hjärtsäker zon”. Högskolan Dalarna är en av många hjärtsäkra zoner och arbetar därför aktivt med att ha god beredskap och omhändertagande vid hjärtstopp.

Under temat ”rädda alla hjärtan” utbildades därför högskolans personal under dagen inom hjärt-lungräddning för att öka kunskaperna om hur man ska agera när olyckan är framme. Totalt nio olika utbildningstillfällen hölls under dagen med instruktörer från Högskolan Dalarna samtidigt som skolans olika lokaler pryddes med hjärtformade ballonger. Representanter från Falu lasarett och ambulansen i Borlänge fanns även på plats för att sprida mer information om hjärtstopp och dess konsekvenser.

– Av de som drabbas av hjärtstopp får cirka 70 procent HLR av en person som befinner sig på samma plats. Det gäller att alltid sträva efter att vara hundraprocentiga och därför är det viktigt att vår personal blir utbildad i hjärt-lungräddning årligen och att kunskapen sprids, säger Anneli Strömsöe, docent vid institutionen för hälsa och välfärd.

Högskolans rektor utanför Campus Falun med en sjuksköterska och en ambulanssjukvårdare.
Högskolans rektor, Martin Norsell, tillsammans med Ingela Salmonsson från Falu lasarett och Thomas Waller från ambulansen i Borlänge. Simon Forsmark


Ett annat krav för att fortsatt vara en hjärtsäker zon är att hjärtstartare finns i arbetsplatsens lokaler och att dessa underhålls systematiskt. Hjärtstartarna ska också finnas registrerade i hjärtstartarregistret, så att man med enkelhet kan få en överblick om var de finns, exempelvis via hjärtstartarregistrets hemsida.

Fortsättningsvis kommer högskolan att hålla i liknande HLR-utbildningar en gång per halvår för att bibehålla kompetensen och fortsatt vara en hjärtsäker zon.

– Att vi har tillgång till installerade hjärtstartare inom tre minuter här på högskolan är en trygghet för studenter, personal och alla andra som vistas i våra lokaler. På så sätt är vi mer förberedda om olyckan är framme. Det är därför viktigt att vi fortsätter vårt arbete, säger Anneli Strömsöe. 

Senast granskad:
Senast granskad: