Stor ökning av antagna internationella studenter

Mer än dubbelt så många studenter, jämfört med förra året, har antagits till Högskolan Dalarnas grundutbildningar på engelska som börjar hösten 2021.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Enligt Universitets- och högskolerådet har tretton universitet och högskolor fler antagna till internationella kurser och program på grundnivå, jämfört med höstterminen 2020. Högskolan Dalarna noterar den största ökningen med 139 procent eller 248 fler antagna studenter än föregående år.

- Det är så klart väldigt spännande att så många finner de utbildningar som vi erbjuder attraktiva! Vi har även ökat antalet antagna studenter till våra utbildningar på avancerad nivå med 13%. Det finns flera förklaringar till den stora ökningen av antagna studenter på grundnivå. Bland annat att vi erbjuder en ny kurs inom svenska för internationella studenter, att vårt kurspaket English for Academic Purposes endast kommer att erbjudas online under höstterminen och att programmet International Tourism Management förblir populärt både hos svenska och internationella sökande. Våra kommunikationsinsatser hjälper många sökande att upptäcka vad Högskolan Dalarna har att erbjuda, säger Michael Oppenheimer, utvecklingsledare internationell studentrekrytering.

Hur ser studenterna på de utmaningar som just nu finns med att resa till Sverige och studera?

– Studenterna som jag pratar med förstår att deras studier i några fall kommer att bedrivas på nätet istället för på campus. Såklart ser de det positiva i att få komma till Sverige och att ta del av den kulturella erfarenheten som blir en del av att bo i ett annat land och förhoppningsvis kommer nya studenter kunna erfara allt det unika som Dalarna har att erbjuda, säger Michael Oppenheimer.

Senast granskad:
Senast granskad: