Status i projektet nya Campus Borlänge

Sedan beslutet om att flytta Campus Borlänge till centrala Borlänge togs 2019, har ny kunskap om byggnadens beskaffenhet framkommit. Därför kommer högskolan nu analysera möjligheterna till att bedriva utbildning och forskning av god kvalitet i den föreslagna fastigheten för nya Campus Borlänge.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Byggandet av ett nytt campus i Borlänge är ett flerårigt projekt– ett projekt för att möta framtida behov och skapa möjligheter till utveckling av högskolans verksamhet i Borlänge. Sedan oktober 2019 har projektering av fastigheten Mimer i Borlänge centrum genomförts för högskolan räkning.

Under projekteringens gång har det sent i processen framkommit att det finns eventuella begränsningar i byggnaden som inte var kända 2019 när beslutet om att flytta campus Borlänge till fastigheten Mimer fattades.

Nu tillsätts en extern kompetens med gedigen erfarenhet av liknande projekt.  Uppdraget är att genomföra de slutliga analyserna avseende verksamheten i det planerade nya campus Borlänge utifrån de beslut och den kunskap som tillkommit sedan beslutet om flytten 2019. Den externa resursen tillsätts i inom kort och därefter sätts en tidplan för analysarbetet. Arbetet kan komma att påverka när projektet kan vara klart. Analysuppdraget utförs på uppdrag av rektor.

Senast granskad:
Senast granskad: