Skapa framtidsdrömmar inom teknik bland unga

På Teknikmässan i Borlänge 17–18 mars får ungdomar från Dalarna inspireras av företag, yrken och utbildningar som finns inom tekniksektorn. I år är intresset extra stort med 3400 deltagande högstadie- och gymnasieelever.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Teknikmässan sker i år för åttonde gången och för första gången helt digitalt. Mässan finansieras av Teknikerjakten Falun-Borlänge som är ett samarbetsprojekt mellan Högskolan Dalarna, Ljungbergsfonden, Falu kommun och Borlänge kommun.

Den digitala mässan är uppdelad i två dagar och består av två livesändningar den 17 och 18 mars. Den 17 mars är riktad till gymnasieelever och den 18 mars till elever i årskurs 8 och 9. Dagarna leds detta år av programledaren Nassim al Fakir.

- Det är cirka 600 gymnasielever och 2800 elever från årskurs 8 och 9 som är anmälda vilket är ännu fler än tidigare och det beror på att den är digital. Vanligtvis är dagen bara för Falun och Borlänge men nu kan elever från hela Dalarna vara med, berättar Johan Sonne projektledare för Teknikerjakten

Dagarna bjuder på ett gediget program där högstadie- och gymnasieelever får träffa och inspireras av forskare, ingenjörer och tekniker i organisationer och olika företag för att redan i tidig ålder inspireras av teknikområdet. Några av dem som deltar är Högskolan Dalarna, Borlänge Energi, Stora Enso, Trafikverket och SSAB. Från Högskolan Dalarna deltar Matias Hautamäki, adjunkt inom fysik och lärare inom Högskolan Dalarnas högskoleingenjörsprogram och han ska föreläsa om teknikinnovationer. Frågor han kommer att beröra är hur utvecklingen ser ut idag jämfört med för 20 år sedan, om teknikutvecklingen har förändrats i samband med pandemin och om vi utifrån detta kan dra slutsatser om hur teknikutvecklingen kommer att se ut om 20 år.

- För den här målgruppen är det främsta uppdraget att som föreläsare under en mässa "så ett frö" hos åhöraren. Genom att lyfta fram samhällsnyttan av ingenjörer, samt visa lite av den mångsidighet som ett ingenjörsyrke kan innebära, tror och hoppas jag att detta leder till att fler vågar ta klivet in i en sådan utbildning säger Matias Hautamäki

Syftet med dagarna är att ge besökarna fakta, tips och framtidsdrömmar inom tekniksektorn och ge en tydlig bild av hur det är att arbeta som ingenjör och vilken väg du kan ta för att ta dig dit.

- Från min erfarenhet som gymnasielärare, har jag sett hur frågan; "hur kan jag hjälpa till att förändra världen?" fått en allt tyngre vikt i ungdomars val av framtida utbildningar. Det är oerhört viktigt att vi som teknikutbildare faktiskt finns närvarande vid sådana här evenemang. Det viktiga är inte att visa upp vad vi erbjuder för kvantitet i utbildningsväg. Snarare är de här formerna en väg för oss att exemplifiera kvalité i det vi gör på högskolan. Ordet "ingenjör" avslöjar tyvärr inte mycket om den mångsidighet och den fantastiska framtidsutsikt som ordet faktiskt innebär. Genom att på ett sådant här sätt belysa just detta, har vi en större möjlighet för de medverkande på mässan, att faktiskt göra ett klokt val för framtiden berättar Matias Hautamäki

Kontakt

Johan Sonne, Teknikerjakten, Högskolan Dalarna
jos@du.se
023 – 77 80 87

Läs mer

Fullständigt program under Teknikmässan

Ta del av Teknikmässan

 

Senast granskad:
Senast granskad: