Sjuksköterskeprogrammet fortfarande i topp

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

När ansökan vid midnatt stängde den 15 oktober är 9 000 personer förstahandssökanden till vårens program och kurser vid Högskolan Dalarna. Flest förstahandssökanden har Sjuksköterskeprogrammet.
Vicerektor Jonas Tosteby
Intresset för sjuksköterskeprogrammet och lärarutbildningar är inte överraskande. Det är utbildningar och yrken som det råder stort behov av i samhället. Till dessa utbildningsområden har vi dessutom utökat antal utbildningsplatser de senaste åren, säger Jonas Tosteby, vicerektor utbildning

Nästan 9 000 personer är förstahandssökande till Högskolan Dalarnas program och kurser inför vårterminen 2022. Det är en minskning med drygt 1 290 personer eller 13 procent jämfört vårterminen 2021.

– Söktrycket är fortfarande högt jämfört med före pandemin. Antalet sökande till både kurser och program minskar visserligen jämfört med rekordåret 2021 men vi ligger fortfarande långt över 2019 års siffror innan pandemin, säger Jonas Tostyby, vicerektor utbildning.

Sjuksköterskeprogrammet ligger i topp både bland totalt antal sökanden och totalt antal förstahandssökande. Entreprenöriellt företagande är ett annat populärt program följt av Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. De tre kurser som har högst antal förstahandssökande är Arabiska för nybörjare I, Bygg-CAD och Statsvetenskap A.

– Intresset för sjuksköterskeprogrammet och lärarutbildningar är inte överraskande. Det är utbildningar och yrken som det råder stort behov av i samhället. Till dessa utbildningsområden har vi dessutom utökat antal utbildningsplatser de senaste åren, avslutar Jonas Tosteby.

Senast granskad:
Senast granskad: