Nytt samarbete om forskarutbildning

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan Dalarna och Röda Korsets Högskola har tecknat en överenskommelse om samarbete inom utbildning på forskarnivå. Överenskommelsen gäller från 1 september och syftar till att stimulera forskningssamarbete och öka den gemensamma konkurrenskraften för att attrahera externa forskningsmedel.
Susanne Georgsson, rektor vid Röda Korsets Högskola och Martin Norsell, rektor Högskolan Dalarna håller i ett papper tillsammans.
Susanne Georgsson, rektor vid Röda Korsets Högskola och Martin Norsell, rektor Högskolan Dalarna. Helene Komlos Grill

– Vi är mycket glada över detta samarbete som ger oss nya kontaktytor och möjlighet att skapa och utvidga projekt, utveckla vår forskningsinriktning samt bidra med kompetens i handledning och undervisning säger Susanne Georgsson, rektor vid Röda Korsets Högskola.

– Samarbetet kommer att stärka bland annat den internationella dimensionen och det kommer öka den gemensamma konkurrenskraften för att attrahera externa forskningsmedel säger Martin Norsell, rektor vid Högskolan Dalarna.

Båda högskolorna erbjuder forskning och utbildning inom omvårdnad och hälsa. Högskolan Dalarna har tillstånd att utfärda examen för utbildning på forskarnivå inom området hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik med examen i forskarutbildningsämnet vårdvetenskap. Röda Korsets Högskola saknar idag tillstånd att utfärda examen för utbildning på forskarnivå.

Samarbetet innebär att presumtiva doktorander vid Röda Korsets Högskola kan antas till utbildning på forskarnivå vid Högskolan Dalarna. Högskolorna kommer också att samarbeta kring forskarutbildningskurser och doktorandaktiviteter.

Vårdvetenskap är ett tvärdisciplinärt ämne inriktat på studier av mänskliga hälsorelaterade behov och problem samt processer, faktorer och åtgärder relaterade till fysisk, psykisk och social hälsa och ohälsa i olika sammanhang och miljöer.

Röda Korsets Högskola

Med människan i centrum och utblick mot världen är omvårdnad och hälsa i ett globalt perspektiv Röda Korsets Högskolas unika profil inom utbildning, forskning och samverkan. Röda Korset Högskola vilar på en lång tradition – ända sedan 1867 har högskolan utbildat högt ansedda och eftertraktade sjuksköterskor. Högskolan gör en stor samhällsnytta och examinerar årligen cirka 200 sjuksköterskor och 50 specialistsjuksköterskor inom intensivvård, infektionssjukvård och psykiatrisk vård. Högskolan bidrar också till att öka kompetensen bland kliniska handledare inom den verksamhetsförlagda utbildningen genom att erbjuda uppdragsutbildning. Röda Korsets Högskola bedriver forskning med forskningsinriktningen ”Hälsovetenskap i ett globalt perspektiv”. Högskolan finns på Campus Flemingsberg i Stockholm och har 850 studenter och 70 medarbetare.

Senast granskad:
Senast granskad: