Ny prefekt på institutionen för hälsa och välfärd

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

- Jag inspireras av Högskolan Dalarnas bredd då det gäller olika utbildningar, den forskning som bedrivs och högskolans internationella engagemang. Jag ser verkligen fram emot att få bli en del av allt detta, säger Ingela Wiklund ny prefekt vid institutionen för hälsa och välfärd.

Institutionen för hälsa och välfärd är en av fem institutioner vid Högskolan Dalarna. Här samlas utbildningar från grundnivå ända upp till forskningsutbildning och forskning inom hälsa och välfärd.  Några exempel på de utbildningar som erbjuds på institutionen är sjuksköterske- och socionomprogrammet, idrottstränarprogram och specialistsjuksköterskeutbildningar och barnmorskeprogrammet.  

Porträtt av Ingela Wiklund

- Att minnas sin utbildningstid vid vår högskola ska vara förknippat med stolthet, glädje och engagemang. Vi ska inte glömma att våra studenter kommer att utgöra framtida ambassadörer för Högskolan Dalarna, säger Ingela Wiklund som börjar sin första dag idag 3 maj.

Ingela Wiklund är docent i obstetrik och gynekologi på Karolinska Institutet, med lång erfarenhet av kliniska forskningsprojekt, undervisning och företagsledning. Hon har senast varit verkställande direktör för BB Stockholm, ett offentligt finansierat vårdföretag.

Den forskning som idag bedrivs på institutionen för hälsa och välfärd handlar om hälso- och välfärdsfaktorer för människor i alla åldrar och livssituationer. Här finns också fyra forskningscentra, Forskningscentrum för folkhälsa och idrott, för kunskapsimplementering och patientsäkerhet, för reproduktiv hälsa, barn och ungdomars hälsa samt för äldre och åldrande.

Som docent vid Karolinska Institutet har Ingela handlett många studenter och undervisat vid såväl läkarprogrammet som vid barnmorskeprogrammet. Hon är också ordförande och redaktör för den vetenskapliga tidskriften Sexual & Reproductive Healthcare. Något som kommer väl till pass då högskolan erbjuder Barnmorskeprogrammet och utbildningsprogrammet Global sexuell och reproduktiv hälsa.

- Inom alla yrken är forskningen central för utveckling och byggandet av den professionella yrkesidentiteten. Alla kommer inte att välja att bli forskare efter sin yrkesutbildning men alla utbildade på högskolor och universitet kommer att vara forskningskonsumenter i sitt framtida yrke, säger Ingela.

Ingela var under många år ordförande för Svenska Barnmorskeförbundet och är numera medlem av Barnmorskeförbundets vetenskapliga råd. Hon har haft expertuppdrag på Socialstyrelsen, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag och Region Stockholm. Därutöver har hon bred erfarenhet av internationellt arbete som tidigare styrelsemedlem i International Confederation of Midwives, samt expertuppdrag för både Världsbanken och WHO.

Ingela befinner sig just nu i Stockholm och kommer att arbeta på distans till en början, men framöver närvara på campus när så behövs. Hennes make arbetar på Hälso- och Sjukvårdsnämnden i Stockholm men kommer inom kort att gå i pension. Familjen är stor och de fem barnen som alla är vuxna är utbildade inom hälso- och sjukvård (läkare och barnmorska), idrott och hälsa, genusvetenskap och statsvetenskap.

Aktuell: Ny prefekt för institutionen för hälsa och välfärd vid Högskolan Dalarna.

Bakgrund: Leg. Sjuksköterska, Leg Barnmorska, docent vid Karolinska institutet (KI) och fram till nu verkställande direktör för ett stort vårdföretag i Stockholm. Forskningen har i huvudsak varit fokuserad på utvärdering av vårdmodeller och patienternas hälsa- och upplevelse av vård. En del internationella uppdrag har också präglat livet de sista 10 åren.

Bor: I Solna (Stockholm) samt i norra Uppland i ett sommarhus som jag kommer att pendla från till Falun.

Ålder: 64 år.

Familj: Make, fem barn och sju barnbarn samt en Golden Retriever.

Intressen: Sommarhuset i Uppland (byggt 1900), skönlitteratur gärna med historiska perspektiv, långpromenader och skidåkning.

Senast granskad:
Senast granskad: